logo

Otkup i promet oble i rezane građe, usluge izvoza, prevoza i rezanja

image

RESURSI - Sirovine

SIROVINSKA OSNOVA

Društvo ima osigurane resurse tj. sirovine za budući period.

Potpisnik smo Ugovora o korišćenju šuma, kao koncesionar, sa Upravom za šume Vlade Republike Crne Gore, kao koncedenta, na period od sedam godina sa mogućnošću produženja roka i daljeg nastavka saradnje odnosno potpisivanja novog ugovora.

- Ostali dobavljači (fizička i pravna lica)

image image image image image image image image image image image image